Het ontstaan
In de jaren zeventig ontstond er op veel plaatsen de behoefte aan een muzikale vlotte opluistering van de kerkdiensten. Vanuit de gezamenlijk protestantse kerken Hardenberg - Heemse is deze vraag ook naar voren gekomen. Een aantal jongeren onder leiding van muziekdocent Jan Tijhuis heeft gehoor gegeven aan deze oproep. In 1973 zijn we zo als "Combo" begonnen.

De naam
Tijdens veel kerkdiensten in en rond Hardenberg verleenden we onze medewerking, ook als cantorij.
In 1975 kwam de wens om een eigen naam te hebben. Al snel besloten we dat het een nederlandse naam moest zijn, als tegenhanger van allerlei engelse namen van  gospelkoren uit de omgeving.
We zochten een naam met inhoud, die misschien verrassend is.
                                        ZEVENMAAL
Onderstaand lied zongen we vaak tijdens onze optredens.

Z
evenmaal, zevenmaal, zevenmaal opnieuw geboren, 
klein gekregen, uitgeworpen
wordt een mens om mens te worden.
Zeventig maal zeven bomen
zullen  bloeien waar wij wonen.
Licht zal op de aarde stromen.
Zevenmaal, zevenmaal, zevenmaal opnieuw geboren,
klein gekregen, uitgeworpen
wordt een mens om mens te worden!


De kleding
Gedurende de jaren hierna is de kleding regelmatig veranderd. ( zie fotoboek).
Van spijkerstof naar koorjurken en koormantels zingen we op dit moment vooral in het zwart.

Repertoire
Onze eerste dirigent Jan Tijhuis heeft op bijzondere wijze ons meer laten zingen dan alleen gospels. Langzaam maar zeker krijgt ons repertoire muziek erbij van: Hardenbol, Huybers en Vogel.
De naam gospelgroep veranderde in "Interkerkelijk Jongerenkoor Zevenmaal".

Dirigent
Zoals eerder genoemd is het koor gestart met Jan Tijhuis als dirigent.
Na 19 jaar, in 1992, heeft Riekus Hamberg die tot dan toe onze vaste organist was het dirigentschap overgenomen.
Vanaf 2010  tot eind 2017 was Mathijs Kraan onze dirigent.
Met ingang van 16 januari 2018 zijn we gestart met onze nieuwe dirigent Tobias Bethlehem.